Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα διεπιστημονικό τμήμα, που διαφέρει. Με τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχει εξασφαλίζει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε, πρώτον να μπορούν να διαχειριστούν σφαιρικά και ολοκληρωμένα τον κλάδο της αγροδιατροφής, από την παραγωγή και τη μεταποίηση έως την κατανάλωση από το άνθρωπο, και κυρίως, συνειδητοποιώντας την άρρηκτη γνωσιακή σύνδεση των τροφίμων και ποτών με τη διατροφή του ανθρώπου.


Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει ένα βασικό κορμό μαθημάτων και μια σειρά μαθημάτων επιλογής που αφορούν ειδικές θεματικές. Αυτή η φοιτητο-κεντρική προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα, πρώτον, κάθε φοιτητής να έχει την ευελιξία να διαμορφώνει σταδιακά ένα προσωπικό «προφίλ» εκπαιδευόμενου με βάση τα ενδιαφέροντα του όπως τα συνειδητοποιεί κατά τις σπουδές του, δεύτερον, τελικά ως απόφοιτος να παρουσιάζει τη διεπιστημονικότητα που αναμένεται στη σύγχρονη αγοράς εργασίας για εξέλιξη του σε στέλεχος καριέρας, στη βιομηχανία, στο δημόσιο τομέα ή περεταίρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα σπουδών μας συνεχώς ενημερώνεται και σχεδιάζεται αντίστροφα, δηλαδή καταγράφονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και έτσι τροφοδοτούν την αντίστοιχη διαμόρφωση του περιεχόμενου των μαθημάτων μας. Έτσι καταλήγουμε σε ένα πρόγραμμα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα και πρωτότυπο με βάση με τη διεθνή πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, εκτός από τις αναμενόμενες θεματικές επιστήμης τροφίμων και διατροφής ενσωματώνει επιπλέον σύγχρονες και καινοτόμες εξειδικεύσεις αιχμής όπως διατροφογενετική (διατροφή σε σχέση με τη γενετική του ανθρώπου), νανοτεχνολογία, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη στη αγροδιατροφή, διατροφικές πολιτικές στη δημόσια υγεία, υπολογιστικές προσομοιώσεις για την εκμετάλλευση μεγάλου όγκου δεδομένων, μελέτες καταναλωτή και συμπεριφοράς του ανθρώπου. Δηλαδή καλύπτεται με διεθνείς όρους όλο το εύρος της διεπιστημονικότητας ενός ανταγωνιστικού αποφοίτου.


Σημειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν στα εκπαιδευτικά-ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος που είναι άριστα εξοπλισμένα και υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους τομείς που συνδυάζονται και με το πρόγραμμα σπουδών, αποκτώντας εμπειρίες που θα τους διευκολύνουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα που διαθέτει το Τμήμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων απασχολείται στο αντικείμενα που σπουδάζει και μάλιστα εντός του πρώτου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόφοιτοι μας στελεχώνουν τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων στην Ελλάδα και έχουν στελεχώσει εταιρίες στο εξωτερικό όπως η Coca-Cola στην Ιταλία, Unilever Γερμανία, το τμήμα τροφίμων της  ΙΚΕΑ στη Σουηδία, στην Ολλανδία και πολλές άλλες, καθώς και κάποιοι ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι μας μπορούν να εργαστούν στη βιομηχανία τροφίμων και εταιρίες σχετικές με θέματα αγροδιατροφής και σχετικές θέσεις του Δημοσίου, καθώς και ως Σύμβουλοι Διατροφής. 


Η πρόσφατη απορρόφηση χρηματοδότησης του Τμήματος από περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και εξοπλισμού υποδομών ξεπερνάει τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ο εξοπλισμός των εργαστήριων μας είναι άριστος και οι φοιτητές μας αποφοιτούν ιδιαίτερα καταρτισμένοι τεχνικά, εκτός από θεωρητικά. Το Τμήμα στελεχώνεται από μια κοινότητα 20 ακαδημαϊκών μελών και πάνω από 40 ερευνητών και υποψήφιών διδακτόρων. Είναι ιδιαίτερα ενεργό ερευνητικά και έτσι παράγουμε τη γνώση που διδάσκουμε αντί απλώς να αναπαράγουμε πληροφορία. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών δεξιοτήτων, όπως οργανωτικές, ομαδικότητα, διαχείριση κρίσεων κ.α. μέσα από πληθώρα δράσεων έξω από τα αμφιθέατρα, μέσα από τη συμμετοχή των φοιτητών στην οργάνωση φεστιβάλ, φιλανθρωπικών δράσεων, σεμιναρίων επιχειρηματικότητας κ.α. 


Όσον αφορά στη διαμονή των φοιτητών, η πόλη της Μύρινας και το νησί της Λήμνου προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφαλούς διαμονής, με μοναδικές επιλογές. Συγκεκριμένα η Λήμνος είναι ένα μέρος με μηδενική εγκληματικότητα, ιδιαιτέρα χαμηλό κόστος διαμονής και εστίασης σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Έχει τακτική επιδοτούμενη αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Αθηνά, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Τέλος, προσφέρεται μια πολύ πλούσια φοιτητική ζωή με πολλές επιλογές και εμπειρίες που σχετίζονται με τη βιωματική γνώση ενός ιδιαίτερα πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και εξαιρετικές δραστηριότητες φοιτητικών ομάδων όπως περιηγήσεις, φωτογραφία, ομάδες μουσικής, χορού, θεάτρου, αθλημάτων όπως τένις, κωπηλασία, θαλασσίων σπορ, και πολλά άλλα.

Απευθυνόμαστε σε υποψηφίους που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές τους και περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχτούμε στο ΤΕΤΔ.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αν. Καθηγητής

Γνωριμία με το Τμήμα

Λήμνος

Η Λήμνος είναι το όγδοο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο. Έχει υπέροχες και καθαρές παραλίες ενώ οι εκτεταμένες εύφορες πεδιάδες του νησιού είναι καλλιεργημένες με σιτηρά κι αμπέλια. Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία. Ο πληθυσμός του νησιού υπερβαίνει τους 16.000 κατοίκους.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Μερικές από τις εταιρείες που έχουν βρει εργασία απόφοιτοι του τμήματος

Ιστορίες αποφοίτων 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Research Highlights

FacebookYouTubeLinkedInTwitter