Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδικασίες εγγραφής και εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε αυτόν τον σύνδεσμο.