Φοιτητικά Θέματα

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να επικοινωνήσετε με τον φοιτητικό σύλλογο του ΤΕΤΔ με τους παρακάτω τρόπους.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΣΣΨΥ) παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές/τριες όλων των βαθμίδων (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς)  και στο προσωπικό (διοικητικό, εργαστηριακό και ακαδημαϊκό) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Στο Συμβουλευτικό Σταθμό μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για περιστασιακές δυσκολίες σε θέματα προσαρμογής στη φοιτητική ζωή και τις σπουδές, για δυσκολίες σχέσεων, για διάφορα προσωπικά προβλήματα, όπως άγχος, έλλειψη κινητοποίησης, ψυχοσωματικά κ.ά.

Το περιεχόμενο των συνεδριών προστατεύεται από το απόρρητο.

Οι συναντήσεις γίνονται διαδικτυακά μέσω skype, με ραντεβού. To αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση PsychologikiYpostirixiLimnou(at)aegean.gr και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, Αριθμό Μητρώου, έτος φοίτησης, και κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία).


Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΤΔ

Δραστηριότητες και πληροφορίες των αποφοίτων (image and link pending)

Πληροφορίες για το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (link)

Δραστηριότητες και πληροφορίες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (link)