Φοιτητικά Θέματα

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, φωτογραφίες και νέα του φοιτητικού συλλόγου καθώς και των φοιτητών ομάδων του τμ. ΤΕΤΔ της Λήμνου

Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΤΔ

Δραστηριότητες και πληροφορίες των αποφοίτων (image and link pending)

Πληροφορίες για το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (link)

Δραστηριότητες και πληροφορίες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (link)