Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές σπουδές

Σε κάθε ένα από τα 18 Τμήματα του Πανεπιστημιού Αιγαίου λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδίο δράσης την έρευνα. 

Το ΤΕΤΔ είναι ιδιαίτερα δραστήριο ερευνητικά και περιλαμβάνει μια κοινότητα από >30 υποψήφιους διδάκτορες.

Για το Διδακτορικό Τμήμα της Λήμνου, δείτε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (pdf, pdf)

Τα αρχεία σχετικά με την αίτηση για Διδακτορικό Δίπλωμα στο ΤΕΤΔ μπορείτε να τα βρείτε στους συνδέσμους: doc, pdf.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Προόδου των Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΠΠΔΔ) που εκπονούνται στο Τμήμα που αποτελείται από την Επιτροπή Ερευνών και Δια Βίου Εκπαίδευσης του τμήματος (pdf)