Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην πόλη της Μύρινας, στη Λήμνο. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η τροφή που καταναλώνουμε επηρεάζει την υγεία μας και γενικότερα την ποιότητα της ζωής μας, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, καθώς και με τη βελτίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ενός τροφίμου ("από το χωράφι στο ράφι") έχουν αυξηθεί.

Η εφαρμοσμένη επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής, όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα και αναπτύσσεται στο ΤΕΤΔ, στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, καθώς επίσης και στην εξέταση  πώς η κατανάλωση τους επηρεάζει τη δημόσια υγεία, καθώς και το πώς κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την αλληλεπίδραση της τροφής και του ανθρώπου.

Ο στόχος του ΤΕΤΔ είναι να προσφέρει στους φοιτητές, μέσω του ακαδημαϊκού του προγράμματος, μια ολοκληρωμένη, βαθιά και πολυδιάστατη γνώση για τα τρόφιμα και τη διατροφή στους διάφορους συναφείς τομείς όπως τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιολογία, τη χημεία, την τεχνολογία, την υγεία και τις επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτό, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα τονίζει τη συνεργασία και την διεπιστημονικότητα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προετοιμασία των φοιτητών έτσι ώστε σαν μελλοντικοί επιστήμονες στον τομέα της Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η ευελιξία και αμεσότητα στη δομή του Τμήματος, συντελεί στην ανάπτυξη μιας φιλικής ακαδημαϊκής ατμόσφαιρας και ενός περιβάλλοντος που αγωνίζεται και επιτυγχάνει την αριστεία μέσα από την αποτελεσματική ακαδημαϊκή σχέση ανάμεσα σε όλα τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και των καθηγητών.

Το Τμήμα μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και της βαθιάς γνώσης είναι σε θέση να αναγνωρίζει αιτίες προβλημάτων και να παράγει λύσεις στον τομέα της επιστήμης των τροφίμων και της διατροφής με γνώμονα τη διατήρηση και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και ευημερίας των ατόμων και του συνόλου.