Θερινά Σχολεία

Θερινά Σχολεία

Τα ‘Θερινά Σχολεία του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για νέους και ώριμους επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και να ανταλλάξουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους.


Πληροφορίες για τα προηγούμενα Θερινά Σχολεία μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους

Θερινό Σχολείο 2017

Θερινό Σχολείο 2015

Θερινό Σχολείο 2012