Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιασθεί με βάση την ισορροπία των δύο βασικών γνωστικών αντικειμένων και ενοποιημένης εκπαιδευτικής προσέγγισης της επιστήμης τροφίμων & διατροφής απολύτως αναγκαία για την απόκτηση των βασικών γνώσεων του επιστήμονα τροφίμων και διατροφής, που απαιτεί η σύγχρονη αγορά στελεχών της νέας εποχής.

Το πρόγραμμα διακρίνεται από καινοτομικότητα, απλότητα, προβολή αντικειμένων αιχμής βασισμένο στα διεθνή πρότυπα αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας, και οικονομίας λαμβάνονται υπ’ όψιν όπως για παράδειγμα το επίπεδο και οι απαιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, αποτελείται από:

  • Μαθήματα κορμού: τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές

  • Κατ’ επιλογή Μαθήματα: τα οποία επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με θέματα σημαντικά για την διαμόρφωση της συνολικής κατάρτισης και των δεξιοτήτων ενός σύγχρονου επιστήμονα τροφίμων & διατροφής.