Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής-επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. (link)

This masters is an exciting and challenging course, combining the food sciences and nutrition with an international awareness of global market. You will acquire the knowledge associated with current trends in the production of food and drinks, technological developments, R&D, nutrition and sustainability complemented by the interaction with academics and professionals from all over the world, especially from developing markets. The course also develops essential management skills of supply chain planning and quality management in agriculture. (link)