Ιστορικό

Ιστορικό

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Τ.Ε.Τ.Δ.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 35/21-2-2007(ΠΔ 35_2007 ΦΕΚ 32Α' Ίδρυση Τμήματος.pdf).  Αποτελεί το 17ο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το 1ο στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Λήμνου. Το Τμήμα εντάσσεται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 και κάθε έτος εισάγονται στο Τμήμα ~100 φοιτητές (με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας), εκ των οποίων περίπου 70-80 φοιτητές / έτος παρακολουθούν  ενεργά τα μαθήματα.

Οι eγκαταστάσεις του νέου Τμήματος βρίσκονται πάνω και γύρω από τον Ρωμαίικο γιαλό στην πόλη της Μύρινας της Λήμνου και αυτές βρίσκονται σε εγγύτητα μεταξύ των έτσι ώστε η μετακίνηση των φοιτητών να μην απαιτεί μεταφορικό μέσο.