Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πληροφορίες για την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2020-21

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) πιστοποιήθηκε από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) με ιδιαίτερη επιτυχία κατά το 2020-21 με διάρκεια τετραετίας.


Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί την στειροποίηση των αποτελεσμάτων της συνεχούς ανάπτυξης του και την αφετηρία για περαιτέρω διακρίσεις.


Ο στόχος του Τμήματος την επόμενη 5-ετία είναι το ΤΕΤΔ να καταταχθεί ως ένα από τα κορυφαία τμήματα σπουδών της επιστήμης τροφίμων και διατροφής στη Ελλάδα και το εξωτερικό.


Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε ΕΔΩ