Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021-2022


Οι φοιτητές/τριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παραπάνω φοιτητές/-τριες προκειμένου να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων (επιπλέον των όσων δήλωσαν κατά το τρέχον χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο) να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στην εμβόλιμη εξεταστική δηλώνοντας τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν και υποχρεωτικά μόνο στο διάστημα των δηλώσεων της εμβόλιμης εξεταστικής που ορίζει η Γραμματεία, από την 25.05.2022 έως 26.05.2022 διαφορετικά θα αποκλείονται και δεν θα μπορούν να εξεταστούν σε κανένα απ΄τα μαθήματα που επιθυμούν.


Είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση των μαθημάτων της εμβόλιμης εξεταστικής προκειμένου να εξασφαλιστεί και η εύρυθμη λειτουργία της.


ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η δήλωσή σας να υποβληθεί από σταθερό υπολογιστή και όχι από κινητό τηλέφωνο.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής


Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση σε αρχείο pdf (link).