Ερευνητικά Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Τμήμα Επιστήμης  Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διευθυντής εργαστηρίου:
Δρ. Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αν. Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Μητροπολίτη Ιωακείμ 2,
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81400,
Μύρινα Λήμνος

Τηλ.: 22450 83113

email: kgkatzionis@aegean.gr


Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου στην παρακάτω διεύθυνση:

www.sensory.gr 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Consumer and Sensory Lab) έχει έδρα στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με συνεργαζόμενες υποδομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2020 (ΦΕΚ 1552/Β/23.04.2020), στερεοποιώντας την συσσώρευση δράσεων σε πληθώρα έργων, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, και τη στελέχωση από ερευνητές με ειδίκευση στην μελέτη, μέτρηση και κατανόηση των αισθητηριακών και συναισθηματικών αντιδράσεων του καταναλωτή προς τρόφιμα & ποτά. 

Η τεχνογνωσία του Consumer and Sensory Lab καλύπτει την σφαιρική παρέμβαση και βελτίωση κατά την Ε&Α προϊόντων, από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης και δομής τρόφιμων & ποτών, την αισθητηριακή αντίληψη από τον άνθρωπο, τη συσκευασία, μέχρι το πλαίσιο (ετικέτα, διαφήμιση προϊόντων, περιβάλλον κατανάλωσης).

Καταγραφή οργανοληπτικής δοκιμής ποτών διαφορετικής θερμοκρασίας και αντιδράσεων δοκιμαστή στο υπέρυθρο φάσμα (IR)

Το εργαστήριο διαθέτει τεχνογνωσία και σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό για την κατανόηση των αντιδράσεων προς προϊόντα τροφίμων και ποτών, μεταξύ άλλων:


Στο εργαστήριο συλλέγονται δεδομένα και εξάγονται συμπεράσματα για την συμπεριφορά καταναλωτών, οργανοληπτική αξιολόγηση των προϊόντων, τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας, όσο και εφαρμοσμένων μελετών για τη βελτίωση της αποδοχής, και την ενίσχυση της εξαγωγημότητας και ανταγωνιστικότητας τους, λαμβάνοντας υπόψη πως η αντίληψη τους επηρεάζετε από τις κατά τόπους διατροφικές κουλτούρες και συνήθειες.


Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:


Η προοπτική και φιλοδοξία του εργαστηρίου είναι να αναδειχθεί σε ένα πρότυπο, σε εθνικό επίπεδο, κέντρο τεχνογνωσίας κατανόησης των αντιδράσεων καταναλωτών τρόφιμων και ποτών και της οργανοληπτική αξιολόγησης τους, σε σύνδεση με τη βιομηχανία. Να αποτελεί πόλο έλξης ερευνητών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, για την εκπαίδευσης τους και διεκπεραίωση ερευνητικών μελετών.

Στιγμιότυπο από μελέτη για την μείωση της σπατάλης τροφίμων. Οργανοληπτική αξιολόγηση της ωρίμανσης φρούτων (μπανάνες) ως προς την αποδοχή-απόρριψης τους, από δοκιμαστές από διαφορετικές ηπείρους (πάνω προς τα κάτω: Ασία, Αφρική, Ευρώπη).

Καταγραφή εκφράσεων του προσώπου και μετάφραση σε συναισθητικές αντιδράσεις με κατά την εμπειρία ποτών διαφορετικών γεύσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουν ανθίσει οι διαπολιτισμικές έρευνες στην αντίληψη των τροφίμων και επίδραση της κουλτούρας στην διατροφική αντίληψη και marketing. Οι μελέτες δείχνουν ότι η οικειότητα των καταναλωτών με τα υπό διερεύνηση τρόφιμα, μπορεί να επηρεάσει στην περιγραφή και τις δυνατότητες διάκρισης τους κατά την οργανοληπτική μελέτη επιπλέον, η διαφορετικότητα της γλώσσας αλλά και οι διαφυλετικές διαφωνίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην ανάλυση της αντίληψης των προϊόντων διατροφής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο κατά τον οποίο οι διατροφικές προτιμήσεις, σε μια ποικιλία προϊόντων διατροφής, διαφέρουν μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών.

Κοινά ερευνητικά πρότζεκτ και συνεργασίες εκπονούνται με συνεργαζόμενα με εργαστήρια του εσωτερικού, καθώς  και με ιδρύματα χωρών του εξωτερικού.

Δυνητικοί συνεργάτες των υπηρεσιών του εργαστηρίου είναι παραγωγοί και/ή μεταποιητές τροφίμων, ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις στο Αιγαίο και πανελλαδικά, επιχειρήσεις και ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα σε τρίτες χώρες μέσω συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, σύμβουλοι ανάπτυξης τροφίμων και ποτών και προϊόντων διατροφής.

Στιγμιότυπο από μελέτη στη Θεσσαλονίκη, οργανοληπτικής ανάλυση διαφορετικών δειγμάτων μελιού ως προς την αποδοχή γεύσης-χρώματος (διδακτορική μελέτη: Γεωργακάκης 2019)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ομάδα του εργαστηρίου δραστηριοποιείται στη σύνταξη εκπαιδευτικών βιβλίων και e-learning courses εφαρμογών οργανοληπτικών τεχνικών, τα οποία θα διατίθενται μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πέρα από εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά προγράμματα, αναλαμβάνεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένο στο προσωπικό και λειτουργία της εκάστοτε βιομηχανίας.


ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τον Δρ. Κωνσταντίνο Γκατζιώνη, Αν. Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Συμπεριλαμβάνει ενεργούς διδακτορικούς ερευνητές και μεταδιδάκτορες.

Φιλοξενεί επισκέπτες Erasmus Trainees και summer placements φοιτητών εκτός Ε.Ε.