Προπτυχιακές Σπουδές

Φοιτητική μέριμνα

Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας: https://studies.aegean.gr/

Περισσότερες πληροφορίες: https://studies.aegean.gr/node/17 

Παραλαβή ατομικής μερίδας φαγητού:  https://studies.aegean.gr/node/488 

Δήλωση για  Παραλαβή ατομικής μερίδας φαγητού από το εστιατόριο: https://merimna.aegean.gr/reg_sitisi/login.php 


ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΣΙΤΙΣΗ (2023-2024)

Εχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης/στέγασης από τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση του κωδικού υποψηφίου/ας και των 4 αρχικών των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών είναι μέχρι την Κυριακή 24 Σεπτέμβρη 2023.

Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο παρακάτω link:
https://studies.aegean.gr/SitisiStegasi2023

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η αίτηση για σίτιση/στέγαση σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα η οποία γίνεται με διαδικασία που ορίζει το ΥΠΑΙΘA.

Για όσους και όσες υποβάλλουν αίτηση για σίτιση/στέγαση αλλά δεν εγγραφούν, η αίτησή τους θα ακυρωθεί μετά το τέλος των ηλεκτρονικών εγγραφών.


ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΣΙΤΙΣΗ (2021-2022)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΕΝΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 (pdf)

ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr , προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο  που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΣΙΤΙΣΗ (2019-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2019 

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα από 01.01.2018 έως 31.12.2018) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας ή στα Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας


Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής